/** Created by Alexander on 2017-03-20. */

Ungdom

Djurgården Fotboll är med sina 1 850 aktiva barn- och ungdomsspelare, fördelade på 112 lag i seriespel en förening som påverkar otroligt många människor varje dag. Med det följer ett ansvar att vara en förening som utbildar spelare, ledare och föräldrar och att de som representerar föreningen föregår med gott exempel.

Djurgården har sammanlagt över 370 ledare inom ungdomsverksamheten varav nästintill alla är på ideell basis. Många ledare är föräldrar till aktiva barn och ungdomar som spelar i våra lag, inte minst på turneringar och matcher. Djurgården tar ett stort ansvar vad gäller att utbilda samma ledare och föräldrar så att de uppträder på ett sätt som är i linje med vad Djurgården vill stå för. Varje träning och match ska genomföras med hänsyn till Djurgårdsandans motto glädje, värdighet och respekt – alltid oavsett! Budskapet pryder alla ungdomslags matchtröjor för att ytterligare betona vikten av att man som aktiv i Djurgården har ett sjyst förhållningssätt till medspelare, motspelare och domare.

Bredd vs elit?

Elitsatsningar är ett missbrukat ord som många gånger förknippas med negativa utslagningar i unga åldrar. I Djurgården försiggår ingen utslagning men däremot en nivåindelning i äldre åldrar. Storklubbarna i Stockholm, Djurgården, AIK, Hammarby och Brommapojkarna sysselsätter 7 000 ungdomar vilket är lätt att glömma bort när man i den allmänna debatten pratar om elitfotbollsföreningar som något synonymt med utslagningar.

Hos Djurgården Fotboll finns en bestämd uppfattning om att alla ska få chansen att spela och hos oss är alla välkomna att spela fotboll från 6-19 års ålder. Nya initiativ som tagits inom svensk fotboll och som Djurgården ställer sig mycket positiva till är att man i åldrarna 8-12 valt att plocka bort resultat och tabeller för att på så sätt minska resultatfixeringen. I samband med detta införde man också tre olika nivåer beroende på hur långt barn och ungdomarna kommit i sin utveckling. De tre nivåerna är lätt, medel och svår och möjliggör för en jämnare nivåindelning mellan de grupper Djurgården anmäler till seriespel. Djurgården har också valt att höja åldern för sin förstalagsverksamhet och för detta har man fått positiv feedback från SISU idrottsutbildarna och Stockholms fotbollsförbund.

Värdegrund med Djurgårdsandan

Djurgårdsandan präglar genomgående ungdomsverksamhetens inriktning vad gäller uppförandekod. Djurgårdsandans värdegrundsutbildning sker via utbildningar, aktiviteter, stipendier och samarbeten där ungdomarna utbildas i förebyggande syfte mot mobbning och kränkningar. Alla spelare i åldrarna 6-12 år kan erövra tre olika utmärkelsetecken under en tävlingssäsong.

Gult – lagmärket för laganda och uppträdande.

Rött – kompismärket för förebyggande arbete mot mobbning.

Blått – teknikmärket för utveckling av fotbollstekniken.

Överenskommelse för ungdomsspelare i Djurgården Fotboll

Glädje, värdighet och respekt – alltid oavsett!

Glädje – Det ska vara roligt att spela fotboll i Djurgården. Det är därför vi spelar.

Värdighet – Det innebär att vi inte fuskar, filmar, slåss eller säger fula ord.

Respekt – Vi respekterar våra motståndare, medspelare, funktionärer, ledare och publik – alla!

Alltid, oavsett! – Det spelar ingen roll om det är på eller utanför planen, om vi vinner eller förlorar. Vi är alltid goda Djurgårdsambassadörer.

FairPlay inom Djurgården Ungdomsfotboll

 • Vi ställer självklart upp på begreppet Nolltolerans som innebär att språket på och utanför planen är fritt från svordomar-smädelser-hot-könsord
 • Vi följer fotbollens regler
 • Vi fuskar inte till oss fördelar
 • Vi respekterar domarens uppfattning
 • Vi försöker inte ”filma” oss till ett domslut
 • Vi tycker domare och motståndare är våra fotbollskompisar
 • Vi hejar på och stöttar vårt egna lag och vi hånar inte motståndarna
 • Vi uppmanar inte till fult spel
 • Vi hälsar och tackar alltid domare och motståndare före och efter spelad match
 • Vi arbetar för att hålla fotbollen drogfri
 • Vi har ”stil” på och utanför planen

Om jag bryter mot ovanstående är jag medveten om att följande sker:

 1. Problemet löses direkt med Domare och Motståndare på plats
 2. Händelsen diskuteras och behandlas internt i det enskilda laget
 3. Ärendet Rapporteras till Stockholms Fotbollsförbund och DIF för vidare utredning och åtgärder
 4. Eventuella Bestraffningsavgifter betalas av den enskilda Spelaren/Ledaren/Föräldern/Funktionären

Planbrist när Stockholm växer

Stockholm expanderar och allt fler barn och ungdomar flyttar in i vårt närområde. Djurgården Fotboll skulle vilja ta emot ännu fler ungdomar men är begränsade av tillgängligheten av planer och träningstider. I Stockholm finns det inte tillräckligt många fotbollsplaner för att kunna täcka ett allt större behov. Djurgården Fotboll arbetar därför långsiktigt och envist för att öka antalet idrottsplatser och skapa möjligheter att välkomna ännu fler ungdomar i våra ungdomslag och spontanidrottsverksamheter. 2009 la Djurgården en egen konstgräsplan vid Manillaskolan. Föreningen har, mer eller mindre, på egen hand uppfört en ny upp- och nedtagbar inomhushall på Hjorthagens IP, Johan Björkmans hall, som är till stor glädje för föreningens 1 850 ungdomar.

Kontakt Djurgården Ungdom (länk)