/** Created by Alexander on 2017-03-20. */

Styrelse

Styrelsepresentation DIF FF och DEF AB

Styrelsen ansvarar för att fastställa riktlinjer och strategier för hela Djurgården Fotbolls verksamhet samt att övervaka organisationens arbete. Styrelsen arbetar ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete. Samtliga styrelseledamöter är ”oberoende”. Ingen har någon form av operativt arbete inom föreningen eller bolagen. Styrelsen utser även den verkställande direktören i DEF AB som är övergripande verksamhetsansvarig.

Vid årsmötet den 10 mars 2016 valdes följande styrelse i Djurgården Fotboll:

Val av föreningsordförande för en tid av ett år: Lars-Erik Sjöberg

Omval för en tid av två år: Gustaf Törngren

Omval för en tid av två år: Ellinor Persson

Omval för en tid av två år: Claes-Göran Sylvén

Omval för en tid av ett år: Mikael Pawlo

Anders Grönhagen och Patrik Nilsson valdes på två år vid föregående årsmöte.

Pelle Kotschack är hedersledamot.

IMG_1793_03

Valberedning i Djurgården fotboll består av:

Per-Erik Hasslert (ordförande)
Gustav Guggenheimer
Jens Fylkner
Magnus Öhrman

Valberedningen nås på [email protected].

 

Styrelsen i DIF Invest AB

Hans StenbergOrdförande
Per BouvengStyrelseledamot
Gustaf TörngrenStyrelseledamot

Hemsida: www.difinvest.se

 

Nyheter från styrelsen och valberedningen

Nytt från styrelsen oktober-16
VD Bergren berättar om senaste styrelsemötet.
Information från styrelsemötet sept-16
VD Henrik Berggren om vad som avhandlades på senaste mötet.
Rapport från styrelsemöte juni-16
Berggren informerar om senaste mötet.
Henrik Berggren om styrelesemötet nov-15
Summering av vad som dryftades i styrelserummet
Information från styrelsen okt-15
Senaste nytt om styrelsearbetet från Henrik Berggren.
Berggren informerar om senaste styrelsemötet sept-15
"Styrelsen har haft en strategidag med fokus på framtiden"