/** Created by Alexander on 2017-03-20. */

Medlemsmöten

Djurgården Fotboll har två till fyra medlemsmöten per år där medlemmarna har möjlighet att komma med rekommendationer och synpunkter på hur verksamheten bedrivs.

Senaste medlemsmöten:

En sammanfattning av Djurgården Fotbolls medlemsmöte måndagen den 9 februari (länk)

En sammanfattning av Djurgården Fotbolls medlemsmöte 10 oktober 2016 (länk)

Nästa medlemsmöte:

15 februari kl. 18-20 i GIH-aulan.