/** Created by Alexander on 2017-03-20. */

DIFTV: Kims första träning med laget